Poistenie jazdcov a koní

Podkova

Poistenie jazdcov (dieťa / junior / senior)
a koní predstavuje bezpečný produkt
pre nevítané situácie...

chcem vedieť viac

Právna ochrana pri výkone funkcie

Konzult

Poradenský produkt na riešenie problémov
menežmentu poľnohospodárskych družstiev.
Neobmedzené poradenstvo...

chcem vedieť viac

Poistenie zodpovednosti za rozhodnutia

Imunity

Plní funkciu poistného produktu
zodpovednosti pre členov predstavenstva
a kontrolných orgánov...

chcem vedieť viac

Poskytovať svojim klientom kompetentné riešenia pre optimalizáciu ich právneho,
daňového a účtovného stavu, využívajúc súhrn vedomostí a skúseností odborníkov.

Agroconsulting

Agroconsulting je na Slovensku novou službou v oblasti profesionálneho právneho, daňového a účtovného poradenstva. Je podobne praktická, jednoduchá a variabilná ako známa služba mnohých bánk – homebanking.

Vysokú odbornosť a serióznosť garantuje takmer 20 slovenských a zahraničných právnikov, daňových poradcov a auditorov.

Agroconsulting je určený nielen vrcholovým riadiacim managerom, ale aj pracovníkom účtovných, obchodných alebo právnych oddelení firiem.

Každý problém klienta starostlivo skúmame a komplexne posudzujeme z hľadiska právneho, daňového a účtovného. Naše vedomosti a skúsenosti sa tak uplatňujú v praxi.

Veľmi dôležitou sa nám javí skutočnosť, že všetky odborné stanoviská na Vaše otázky, problémy obdržíte od nás v písomnej forme, pričom za ich správnosť a kompetentnosť Vám poskytujeme garanciu do výšky 500.000 EUR.

Radíme už skúseným a zabehnutým, ale aj novozaloženým firmám.

Agroconsulting je Vám k dispozícii všade tam, kde máte telefón, fax, alebo e-mail. To všetko 24 hodín denn, 7 dní v týždni.