Jazdci

Poistenie jazdcov (dieťa / junior / senior)


 • Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou / bez progresie
 • Poistenie smrti následkom úrazu
 • Poistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu
 • Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu
 • Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby
 • Poistenie kritických chorôb dieťaťa
 • Poistenie Doktor+
 • Poistenie zodpovednosti z domácnosti
 • Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade zdravotného hendikepu
 • Poistenie chirurgického zákroku
 • Poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti
 • Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity alebo úmrtia
 • Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti

info@agroconsulting.sk

0905 605 760

Kone

Poistenie koní


 • Poistenie jazdeckých klubov
 • Poistenie zodpovednosti koňa za škody voči tretím osobám - EÚ
 • Poistenie koňa vo veku 6 mesiacov až 15 rokov
 • Zmena rizika u parkúrových koní po 3 roku života
 • Koniec poistenia dovŕšením 16 roku života koňa
 • Poistenie pre prípad uhynutia, zmárnenia a zabitia koňa v dôsledku nákazy, požiarnych a živelných nebezpečí, choroby a úrazu
 • Povinnosti k poisteniu: Osvedčenie o pôvode koňa, výpis z plemennej knihy, veterinárny dotazník (posudok), dotazník pre poistenie koní, deklarácia hodnoty koňa
 • Poistenie na kalendárny rok
 • Poistná suma rovnajúca sa hodnote koňa
 • Spoluúčasť 10 - 50%

Na stiahnutieinfo@agroconsulting.sk

0905 605 760


Nezáväzná kalkulácia