Poistenie jazdcov a koní

Podkova

Právna ochrana pri výkone funkcie

Konzult

Poistenie zodpovednosti za rozhodnutia

Imunity

Konzult

Každý manažér sa pri rozhodovaní stretáva s tým, že si nie je istý, čo je správne.

Štatutár však nesie za rozhodnutia zodpovednosť voči zákonu, veriteľom, družstvu a jeho členom.

Musí preto dbať na to, aby rozhodnutia jeho a jeho podriadených, boli bezchybné.

Prevenciu a ochranu pred znášaním zodpovednosti za nesprávne rozhodnutia poskytuje:

Agroconsulting

Konzult

 • Neobmedzené expertné poradenstvo pre štatutára druźstva v právnej, daňovej a účtovnej oblasti
 • Písomné odborné stanoviská k položeným otázkam do 48 hodín od ich podania.
 • Zahŕňa GARANT KONZULT s ručením za škody do výšky 500.000 EUR s právnym zastúpením!
 • Využívaním služby KONZULT môže štatutár poveriť navyše ďaľšiu osobu z družstva

Agroconsulting je na Slovensku novou službou v oblasti profesionálneho právneho, daňového a účtovného poradenstva. Je podobne praktická, jednoduchá a variabilná ako známa služba mnohých bánk – homebanking.


právne poradenstvo:

 • pracovné právo
 • družstevné právo
 • obchodné právo
 • trestné právo
 • občianske právo
 • osobné konzultácie
 • riešenie pohľadávok
 • zastupovanie na základe plnej moci

daňové poradenstvo:

 • vypracovanie daňového priznania
 • daňová optimalizácia
 • osobné konzultácie
 • zastupovanie na základe plnej moci

účtovné poradenstvo:

 • rekonštrukcia účtovnej agendy
 • vedenie účtovnej agendy
 • priebežný audit
 • auditorské overovanie účtovnej závierky
 • osobné konzultácie
 • zastupovanie na základe plnej moci

agroporadenstvo:

 • riešenie technicko-konštrukčných problémov poľnohospodárskej techniky
 • poradenstvo a optimalizácia hnojív a osív
 • vysporiadanie pozemkov pod poľnohospodárskymi družstvami
 • energetické poradenstvo

Budeme radi, ak nás budete kontaktovať pre bližšie informácie...