O spoločnosti

Agroconsulting MK, s.r.o. patrí do skupiny poradenských firiem, ktoré sa špecializujú na právne, daňové a účtovné poradenstvo.

Naše konzultačné služby využíva niekoľko desiatok slovenských firiem.

Na Slovensku sa táto poradenská skupina v súčastnosti zaoberá poskytovaním právnych, daňových a účtovných služieb prostredníctvom Agroconsulting a Imunity pre poľnohospodárske družstvá.

Vysokú odbornosť a serióznosť garantuje takmer 20 slovenských a zahraničných právnikov, daňových poradcov a auditorov.

Agroconsulting je určený nielen vrcholovým riadiacim managerom, ale aj pracovníkom účtovných, obchodných alebo právnych oddelení firiem.

Každý problém klienta starostlivo skúmame a komplexne posudzujeme z hľadiska právneho, daňového a účtovného. Naše vedomosti a skúsenosti sa tak uplatňujú v praxi.

Veľmi dôležitou sa nám javí skutočnosť, že všetky odborné stanoviská na Vaše otázky, problémy obdržíte od nás v písomnej forme, pričom za ich správnosť a kompetentnosť Vám poskytujeme garanciu do výšky 500.000 EUR.

Radíme už skúseným a zabehnutým, ale aj novozaloženým firmám.

Agroconsulting je Vám k dispozícii všade tam, kde máte telefón, fax, alebo e-mail. To všetko 24 hodín denne, 7 dní v týždni.