sjf partner
Jazdci

Poistenie jazdcov (dieťa / junior / senior)


 • Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou / bez progresie
 • Poistenie smrti následkom úrazu
 • Poistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu
 • Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu
 • Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby
 • Poistenie kritických chorôb dieťaťa
 • Poistenie úrazu jazdcov počas tréningov a pretekov
 • Poistenie zodpovednosti z domácnosti
 • Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade zdravotného hendikepu
 • Poistenie chirurgického zákroku
 • Poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti
 • Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity alebo úmrtia
 • Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti

info@agroconsulting.sk

0905 605 760

Kone

Poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretích osôb spôsobené koňom


 • Bez obmedzenia veku koňa
 • Poistku môže uzavrieť majiteľ i nájomca koňa
 • Poistenie od 49 EUR/ rok (Podľa Zákona č.213/2018 Z.z. o dani z poistenia musí byť od 1.1.2019 každé nové poistenie navýšené o 8% daň.)
 • Na jednu zmluvu je možné poistiť maximálne 3 kone
 • Vydaný certifikát o poistení pre SR alebo EU
 • Poistenie aj celého JK

Na stiahnutie
Nezáväzná kalkulácia

Kone

Úrazové poistenie koní


 • Poistenie koňa vo veku 6 mesiacov až 9 rokov
 • Zmena rizika u parkúrových koní po 3 roku života
 • Koniec poistenia dovŕšením 16 roku života koňa
 • Úrazové poistenie pre všetky druhy koní okrem ťažných
 • Poistenie pre prípad uhynutia, zmárnenia a zabitia koňa v dôsledku nákazy, požiarnych a živelných nebezpečí, choroby a úrazu
 • Povinnosti k poisteniu: Osvedčenie o pôvode koňa, výpis z plemennej knihy, veterinárny dotazník (posudok), dotazník pre poistenie koní, deklarácia hodnoty koňa
 • Poistenie na kalendárny rok
 • Poistná suma rovnajúca sa hodnote koňa
 • Spoluúčasť 10 - 50%

Na stiahnutieinfo@agroconsulting.sk

V prípade záujmu o úrazové poistenie Vášho koňa volajte 0905 605 760