sjf partner

Partnerské kluby

Jazdecké kluby, v ktorých organizujeme jazdecké preteky "Cena Poisteniekoni.sk".

JK RS Team Trnava - Karpatia Bratislava

JK Hippoclub Liptovská Sielnica

JK Masarykov Dvor Vígľaš Pstruša

JK Czajlik Ranch Dunajský Klátov

JK Trenčín - Nozdrkovce